عکس / تاسوعای حسینی در گله دار

img

تجمع هیئت های زنجیر زنی گله دار در تاسوعای حسینی را در این پست مشاهده می کنید.

عکس: فردین آقایی

RELATED POSTS

ارسال پاسخ